2014. július 5., szombat

Szent László Vára / Saint Ladislaus Castle


gyerektábor sok építéssel

A győri Gyermekek Háza kezdeményezésére és szervezésében egy fantasztikus táborral gazdagodhattunk. Szent László korát megidézve, saját kezük munkájával épített városban, a lovagi erények nevelő keretei között három héten keresztül heti száz(!) gyermek dolgozott és játszott az Apor Iskola mögötti ligetes területen.


-


a camp for children - with a lot of building

The Children’s House in Győr organised a fantastic event lately. After a bit of time travel to Saint Ladislaus’s age, through a three week long camp, a hundred(!) children every week was able to take part in building their own settlement and play therein. (for English, see below)A táborszervezők megtisztelő megkeresésére Építő- és Házmesterként az építkezés feltételeinek megteremtése és a város felépítésének koordinálása volt a feladatom, persze rengeteg segítő ötlettel és kézzel együtt : )

Az előkészítési folyamat ilyen léptékben már helyszínrajzi tervet, rajzos-sávos ütemtervet, több háznyi anyagot (több, mint 400 raklap és 3 km tetőléc) és szerszám-hegyeket jelent (többé-kevésbé jól sikerült becslésekkel).

A tábor első napjára - sok dolgos hallgatói, csapatvezetői és önkéntes kéznek köszönhetően - már állt a vár kapuja, amelyen keresztül a gyerekek megérkeztek leendő kalandjaik egyelőre “üres” helyszínére. Minden héten az első napok építéssel teltek, ezt követte a kézműves alkotómunka.

Az első héten - a városalapításra készülve - tízfős csapatokban megépítették itt műhelyeiket (udvari zenész- és mutatványos műhely, könyvműhely, ékszerműhely, kelmeműhely, zászló- és fegyverkészítő műhely, építő- és asztalosműhely, fazekas műhely, portékás műhely, gyógynövényes műhely és festőműhely).

A második héten - a piactartó cím elnyerése reményében - a hétvégi piacra készülve standok, asztalok, polcok készültek.

A harmadik héten - László király (Éljen soká!) kedves lovagjának menyegzői ceremóniájára - közösen a szertartáshoz szükséges baldachin és trónpad, műhelyenként pedig egy-egy ünnepi trónszék készült, kinek-kinek mestersége szerint alakítva.

Az ifjú mesterek, lovagok és lovaghölgyek fantasztikus kreativitásról, szorgalomról és munkabírásról tettek tanulságot, így a három hét végére virágzó pompájában tündöklött Szent László Vára.

Köszönet mindenkinek a közös kalandért!

Néhányuknak név szerint is: Kokas Évinek a kitartó szervezésért, Kovács Vandának a mindent látó gondosságért, Petrovicz Annának az előkészületi segítségért, Szalánczi Donátnak a kaputervbe fektetett precizitásáért, Poós Tamarának, Buchinger Péternek és Molnár Dávidnak az építés értő vezetéséért, Herczig Jánosnak az anyagok kezünk alá és az eszközök kezünkbeadásáért, Váray Ibinek az építőmesteri feladatok olykori átvállalásáért - de igazából tényleg mindenkinek, aki bármilyen módon részt vett a tábor közösségi munkájában és életében.

-

The organizers of the camp contacted me with offering the honour of being the Building- and Housemaster of the whole camp, a title gained for organising the conditions for the construction and supervising the building by helping the children - together with a lot of helping hands, of course.

The preparations in this scale included the site plan of the settlement, the timetable of the construction works, loads of materials (400 pallets and 3 km of wooden roofing battens) and tools (more or less with good estimations).

On the first day of the camp the already built city look-out tower welcomed the children - thanks to many laborious university student and volunteer hands - who arrived through its gate to the land of their future adventures. The first days of every week were spent with building the settlement, the rest was for all kinds of creative workshops.

During the first week teams of ten were building their own workshops (musicians, jewellers, carpenters, potters, painters, and workshops for books, textile, weapons, wares and herbs).

Building stands, tables and shelves took part in the second week, as preparations for the market of the city.

Aiming for a spectacular event on the wedding day of Saint Ladislaus’s favourite knight the children built a baldachin and royal throne as well as ten festival thrones presenting the craftsmanship of each workshop.

The young masters, knights and knight-ladies demonstrated incredible creativity, diligence and hard-work, resulting in the brilliant settlement of Saint Ladislaus’s Castle.

Thanks for everyone for our amazing adventure!

Some be mentioned by name as well: Évi Kokas for the organisation and Vanda Kovács for the local management of the camp, Anna Petrovicz for the building preparations, Donát Szalánczi for the precision of the drawings and Tamara Poós, Péter Buchinger and Dávid Molnár for the construction of the gate, János Herczig for all the materials and tools, Ibolya Váray for the shared load of being the building- and housemaster - but indeed, for everyone who took part in the construction and life of the camp.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése